start.htmlStartsidanFöretagspresentationVåra produkterDatasäkerhetKundtjänst och kontaktinformationVirus, maskar och trojaner. Över allt där ute finns det människor som ofint nog tycker det är roligt att förstöra din dator och dina data. Därutöver strömavbrott, kraschad hårddisk, dator/datastöld - och skräppost som blockerar din postlåda.Vi har arbetat med datasäkerhet sedan 1980-talet och kan med vår långa erfarenhet hjälpa er till rätt lösning till rätt pris.

En bra IT-säkerhetslösning skall vara så enkel att den verkligen används men ändå så funktionell att den gör sitt jobb och minimerar driftsstörningar och förlust av utrustning eller data.

Varje vecka får vi nya kunder som har slarvat med sin säkerhet - och vars verksamhet ligger nere efter stulen eller kraschad dator eller angrepp utifrån, via Internet och e-post. Brandskador och åsknedslag är mindre vanliga men orsakar regelmässigt totala katastrofer.SÄKER IT-12:a® är vår seminarieutbildning vars mål är att lära företag ett systematiskt, effektivt och kostnads-besparande sätt att arbeta med sin IT-säkerhet.

Efter kursen skall företagen själva eller tillsammans med våra konsulter kunna definiera, införa och underhålla en IT-säkerhetspolicy som upplevs som nödvändig, fungerande och produktivitetsbefrämjande.

Vikten ligger på förebyggande åtgärder. Har olyckan redan inträffat är skadan skedd. Det är då för sent att förebygga driftsavbrottet och kostnaderna för stillestånd jämte återuppbyggnad av datorer och system. Men, det som har hänt kan hända igen.

Säkerhetsseminariet riktar sig till alla företagets datoranvändare.

I mindre verksamheter - som oftast saknar en gemensam filserver - ligger ansvaret för säkerhetskopiering på den individuelle användaren.  Dessutom kan varje enskild dator vara en inkörsport for virus, maskar och trojanska hästar.  Ett nätverk gör inte saken bättre, där kan eländet sprida sig till alla andra datorer i nätverket.

Därför måste varje användare känna till säkerhetsprinci-perna - och få vetskap om vilka säkerhetsåtgärder som hon eller han personligen ansvarar för.

Vill du veta mer om ditt företags säkerhetstillstånd - det kan vara sämre än du tror - gå till vår testsida och försök svara på frågorna där.

upp


Till startsidan

Till butiken
XnX DATA AB * Box 6058 * 192 06 Sollentuna * besöksadress Kistavägen 2C * tfn 08 626 7100 * mobil 070 557 2020

design © b.odell