start.htmlStartsidanFöretagspresentationVåra produkterDatasäkerhetKundtjänst och kontaktinformationom IT-säkerheten i ditt företag? Kontrollera själv här nedan. Vi har här listat några av de punkter som säkrast orsakar oförutsedda kostnader och/eller bort-fall av intäkter. I sämsta fall kan företaget äventyras.

1. Har ditt företag en dokumenterad IT-säkerhetspolicy, med klar ansvarsfördelning?
JA   NEJ   VET EJ
2. Kontrolleras det att alla i företaget följer policyn?
JA   NEJ   VET EJ
3. Har policyn reviderats under de senaste 6 månaderna?
JA   NEJ   VET EJ
4. Om företagets datorer blir stulna eller brinner upp, kan verksamheten fortsätta utan avbrott?
JA   NEJ   VET EJ
5. Sköts företagets dataregister i enlighet med lagen om personuppgifter (PUL)?
JA   NEJ   VET EJ
6. Har företaget giltiga licenser till alla installerade program?
JA   NEJ   VET EJ
7. Finns skriftlig instruktion om hur information skall lagras på datorer, och säkerhetskopieras?
JA   NEJ   VET EJ
8. Finns skriftliga regler gällande privat information och privata program på företagets datorer?
JA   NEJ   VET EJ
9. Är företaget skyddat mot juridiska och ekonomiska konsekvenser av informationsläckage?
JA   NEJ   VET EJ
10. Kan du direkt från mottagen e-post verifiera att avsändaren är den han utger sig för att vara?
JA   NEJ   VET EJ
11. Kan du skicka e-post som bara kan läsas under ett visst tidsintervall?
JA   NEJ   VET EJ
12. Kan du säkerställa att den e-post och bilagor du skickar bara kan öppnas och läsas av rätt person?
JA   NEJ   VET EJ
13. Har ni kontrollerat att säkerhetskopierad information går att återställa?
JA   NEJ   VET EJ
14. Är företagets datorer utrustade med avbrottsfri strömförsörjning (UPS)?
JA   NEJ   VET EJ
15. Uppdateras företagets antivirusprogram och virusdefinitioner dagligen?
JA   NEJ   VET EJ
16. Genomförs fullständig virussökning minst 2 ggr per vecka?
JA   NEJ   VET EJ
17. installeras alla operativsystemets säkerhetsuppdateringar omedelbart efter utgivning?
JA   NEJ   VET EJ
18. Finns brandvägg installerad och konfigurerad?
JA   NEJ   VET EJ
19. Händer det att företagets datorer låser sig, går långsamt eller att program hänger sig?
JA   NEJ   VET EJ
20. Har företaget dokumenterat vem som får göra vad på datorerna (behörighet)?
JA   NEJ   VET EJ
21. Har företaget försäkring för datasystemet i dets nuvarande skick, som gäller återställande av hårdvara, programvara och lagrad information samt ersättning vid driftsavbrott?
JA   NEJ   VET EJ

Startar om sidan

Godkända svar

Har du mindre än 21 godkända svar finns anledning att kontakta oss för en diskussion kring åtgärder. Vi kan rätta till enstaka punkter men rekommenderar vårt seminarium "Säker IT-12:a ®" - som ger såväl personal som företagsledning en övergripande förståelse för IT-säkerhetens betydelse. Det är viktigt, att var och en förstår sitt eget ansvar i arbetet med säkring av företagets fortlevnad.

Punkten 21 är en stötesten för många småföretag, av kostnadsskäl hoppar man över IT-försäkringarna. Försäkringsvillkorens alla reservationer för med sig misstanken, att när olyckan händer kan ersättningen ändå inte rädda företaget.

Med andra ord, när datorsystemet slutar fungera är katastrofen nära - med eller utan försäkring. Därav följer, att företaget måste lita till sin egen förebyggande säkerhetspolicy.

Vill du ha hjälp med upprustningen av din IT-säkerhet, klicka på e-post uppe i högerkolumnen och låt oss veta. Eller ännu enklare, ring oss på 08 626 7100.
Vidare till 'Säker IT-12:a'

upp


Till startsidan

Till butiken
XnX DATA AB * Box 6058 * 192 06 Sollentuna * besöksadress Kistavägen 2C * tfn 08 626 7100 * mobil 070 557 2020

design © b.odell